Hypoteční úvěry

Hypoteční úvěr je určen fyzickým osobám pro financování bydlení. Je zajištěn smluvním zástavním právem k předmětné nebo jiné nemovitosti. Splatnost úvěru je až 30 let. V případě koupě či výstavby nové nemovitosti je možné čerpat státní podporu.

Hypoteční úvěry


Zákon definuje hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.


Charakteristika hypotečního úvěru


Určení hypotečního úvěru:

 • Fyzickým osobám pro financování nemovitostí pro bydlení

Popis

 • Dlouhodobý účelový úvěr k financování investic do nemovitostí pro bydlení
 • Splatnost úvěru až 30 let
 • S pevnou úrokovou sazbou
 • Pro všechny klienty je garantována úroková sazba, v prvním období fixace splácí se formou pravidelných měsíčních splátek, tzv. anuit je poskytována až do 90 % hodnoty nemovitosti

Na co všechno hypoteční úvěr použijete?

 • Na koupi nemovitosti pro bydlení
 • Na koupi podílu na nemovitosti pro bydlení
 • Za účelem vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků
 • Na financování výstavby a úprav nemovitostí pro bydlení (stavba, rekonstrukce, nástavba, přístavba)
 • Na splacení dříve poskytnutých úvěrů
 • Na investice do nemovitosti pro bydlení

V jaké výši můžete hypoteční úvěr získat?

 • A do výše 90 % hodnoty zastavené nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění minimální výše 300 tis. Kč maximální výše není omezena
 • Výše je současně posuzována dle vaší schopnosti splácet měsíční splátky

Jaké je zajištění hypotečního úvěru?

 • Musí být zajištěn smluvním zástavním právem k předmětné nebo jiné nemovitosti na území České republiky nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna a pohledávka z pojistného plnění zastavena ve prospěch banky.

Úroková sazba hypotečního úvěru

 • je stanovena na základě aktuální úrokové sazby v době podpisu úvěrové smlouvy
 • v závislosti na době fixace a bonitě klienta banky poskytují:

 • fixní sazbu, která je obvykle fixována na 1 až 10 let; po tuto dobu banka garantuje výši úroků a státní podpory, která platila v době uzavření smlouvy; nelze však provést žádné změny ani předčasně splatit úvěr, aniž by se uhradil sankční poplatek

  pohyblivou sazbu, která se mění v závislosti na pohybu úrokových sazeb na trhu a vývoji výše státní podpory

Jak a na co hypoteční úvěr čerpat?

 • Jednorázově nebo postupně dle vašich potřeb investici do nemovitosti (např. kupní cena nemovitosti, rozpočtové náklady stavby), včetně prokazatelných nákladů souvisejících s investicí do nemovitosti (poplatky za bankovní služby, ocenění nemovitosti, realitní a právní služby, apod.)

Jak budete hypoteční úvěr splácet?

 • Po dobu čerpání budete platit úroky z vyčerpané částky úvěru
 • Jistinu úvěru začnete splácet až po jejím úplném vyčerpání formou pravidelných měsíčních splátek, tzv. anuit po dobu 5 let až 30 let

Výhody hypotečního úvěru

 • okamžité pořízení objektu bydlení v současných cenách
 • u vybraných bank možnost garantované úrokové sazby
 • pro všechny klienty v prvním období fixace získání úvěru až do 90 % hodnoty nemovitosti
 • možnost financovat z úvěru všechny prokazatelné vedlejší náklady související s vaším záměrem
 • dlouhou dobu splatnosti, která snižuje momentální zatížení rodinného rozpočtu
Publikováno se svolením www.podporabydleni.cz

Kde sjednat hypoteční úvěry?

Hypoteční úvěry lze sjednat na většině českých bank, existují také specializované společnosti na poskytování hypoték. Specialistou na hypoteční úvěry je Hypoteční banka. 30 denné garanci úrokové sazby během vyřízení i když se trh změní nabízí ČSOB banka. Minimální podklady pro vyřízení bude požadovat Modrá pyramida. Pokud Vás zajímá předčasné splacení hypotčního úvěru, prostudujte si nabídku Raiffeisenbank, kde můžete financovat 100 procent ceny nemovitosti.

Vloženo 25.4.2010


Všechna práva vyhrazena AAA-Hypotéky.cz, (c) 2024 Ing. Radek Šmach  |  Kontaktní informace
Podmínky použití a ochrana osobních údajů